Llegendàrium és una pàgina web dedicada al folklore de tradició oral, amb especial atenció a aquell nascut a les terres on es parla català. 

Llegendàrium apel·la a un lector curiós i exigent, que gaudeixi d’una proposta rigorosa i que vulgui anar més enllà de les convencions establertes, descobrint aspectes inesperats, endinsant-se per viaranys no sempre complaents o agradables. Però, sobretot, que vulgui fer seves les narracions heretades de la cultura oral —antiga o contemporània— i conèixer-les pel que són, viure-les i transmetre-les al seu torn.

Les publicacions gaudeixen d’un format extens sovint dividit en diverses parts, acompanyades de notes i bibliografia, establint  marcs d’interpretació i comparatives amb cultures d’arreu d’Europa i més enllà. Aquesta proposta es reforça, amb assajos més llargs i detallats, en diversos llibres o revistes, com a continuació en paper de la tasca realitzada online.

La recerca formal de Llegendàrium tracta d’arribar a les arrels i la matriu, procurant interpretar els contes i les seves respectives adaptacions en el seu context històric i social. Les preguntes que s’intenten respondre, entre d’altres, són: quines són les versions més antigues d’aquest conte? Com va anar canviant amb el temps? A quina tipologia pertany? Quins motius folklòrics el construeixen? Quina diferència hi ha amb altres contes propers? Encara se segueix transmetent o forma part d’un folklore mort? Què significava en el passat? I avui? Les respostes mai són tancades, al contrari, ofereixen diverses possibilitats —a vegades contradictòries—.

Redescobrint i fonamentant la importància de l’imaginari popular, Llegendàrium considera que la narrativa d’arrel oral, local i col·lectiva és cabdal en un món cada vegada més ressec, deshumanitzat i individualista. Aquest es el seu cor: retornar les aigües de la imaginació a un racó d’aquest erm confús i agonitzant, tenir cura de l’esperit comunitari que torna a créixer cada vegada que se l’intenta enterrar.