Religioses

Les històries de caràcter religiós són una part cabdal de la cultura oral i popular. A Catalunya s’articularen amb formes narratives pròpies i es van transmetre a través de cançons o llegendes, expressant un sentiment de devoció molt local, lligat a l’espai físic immediat de cada parròquia, vall, riu i camí. Els contes de les mares de déu i sants locals ens parlen d’una vinculació molt íntima amb el poble. D’altra banda, la relació entre literatura i narrativa oral en les llegendes religioses és constant: exemples escrits en manuals que els predicadors ambulants anaven sembrant pels carrers i que després els cecs adaptaren; hagiografies, miracles, vides de màrtirs que es van escriure fa segles recollint material de la tradició popular que, més tard, es retornà al poble i aquest reformà fent-se’l seu. 

Tanmateix, en aquesta secció no tractarem només llegendes religioses cristianes de Catalunya, anirem de l’Extrem Orient amb les narracions dels yokai i els kami, part de la religió shinto japonesa, fins a les llegendes d’esperits totèmics dels nadius americans. Viatjarem arreu coneixent diferents sensibilitats i creences, reflectint els vincles que existeixen arreu del món a través de les creences populars transmeses de manera oral.