Medievals

Entre les llegendes de l’edat mitjana hi trobareu algunes que podem rastrejar fins a l’època dels camperols i els cavallers, però també n’hi ha d’altres posteriors, corresponents a autors literaris dels segles XIX o XX, que s’han fet passar per medievals o que s’ambienten en aquesta època.

Sigui com sigui, la riquíssima cultura medieval ens ha llegat tota mena d’originals formes narratives d’expressió oral i literària com els exemples religiosos que sovint beuen de la cultura popular, els enjogassats fabliaux, la famosa Matèria de Bretanya i tants d’altres. Una època que molts s’estimen, que encara ens fa somiar malgrat ser, sovint, força malentesa.