Infantils

Siguin contes de caràcter humorístic o religiós, sinistres o amables, d’ençà de temps ben antics els infants han estat receptors de la transmissió oral de narracions que contenen els valors que la comunitat considera importants; arribat el seu torn, ells els transmeten a les següents generacions. Alguns valors canvien amb la transformació de la societat, altres romanen intactes o bé desapareixen, però amb l’ensorrament de les societats tradicionals i el trencament de la transmissió generacional, llegendes i rondalles han anat quedant encotillades en l’àmbit dels infants malgrat que originalment no totes estiguessin adreçades a ells.

En aquesta categoria hi trobareu contes pensats per ser gaudits per la canalla, contes d’un temps on el concepte de la infància era molt diferent de l’actual i, per aquesta raó, les escenes que s’hi narren poden desagradar als adults d’avui. Però compte, perquè si algunes coses canvien i ens ofereixen un diàleg de contrastos molt ric, d’altres continuen igual que sempre.