Històriques

Les llegendes històriques parlen de personalitats o esdeveniments del passat. Les circumstàncies i els personatges que hi apareixen poden ser ficticis o haver estat idealitzats, però sempre van lligades a un espai concret i a uns fets reals, com una guerra o una trobada entre famílies. Algunes ens parlen dels valors i les idees d’un període molt concret de la història, que van extingir-se amb ell i que avui només s’expliquen com a curiositat. A vegades acompleixen una funció propagandística, tergiversant fets històrics del passat des d’un punt de vista polític presentista. Altres conserven el record d’individus que, per bé o per mal, van destacar i deixar la seva petjada en la memòria de la comunitat. 

Hi ha narracions històriques de tota mena, poblades per personatges solemnes, còmics o tràgics, recollint l’experiència humana dels segles, les generacions i els indrets. I ens ajuden a entendre la història des de la perspectiva de la transmissió popular.