Cançons

Si tenim en compte que la transmissió de la narrativa popular gairebé sempre s’esdevenia de manera comunitària, entre famílies i pobles, era molt habitual que les històries s’expressessin sovint amb cançons, danses o trobades on la música n’era una part fonamental. Per tant, és necessari reservar a Llegendàrium un espai per a les cançons de contingut narratiu, generalment en format de balada. En algunes ocasions, les cançons acaben prenent el format de conte mentre que, en d’altres, són les llegendes les que acaben esdevenint balades; la interacció entre la música i narrativa és constant, rica i fascinant.