Breus

Els contes breus, sovint de caràcter local, contenen els trets essencials d’una narració i perduren en la memòria col·lectiva, resistint el pas del temps. Si voleu gaudir d’aquestes petites joies de la tradició oral, aquesta és la vostra categoria.