Pobles

Les llegendes són una part integral de la identitat dels pobles, transmeses de grans a petits dins de la família o la comunitat, però també creades més recentment per autors literaris. En aquest sentit, no podem parlar només d’un poble, sinó de molts o de moltes capes generacionals que sota un mateix nom van evolucionant en un espai concret d’un territori. És per això que el folklore vinculat estretament als pobles acostuma a gaudir d’una caducitat curta en la seva transmissió oral, perquè està relacionat amb un context determinat. Per exemple, les llegendes d’un personatge local que destacà. Mortes les generacions que el recorden, aquestes llegendes queden com a curiositat arqueològica que, això sí, ens porten al sentir d’un temps passat.

En aquesta categoria hi trobareu llegendes vinculades al nom i a l’ésser d’un poble determinat. Contalles que, malgrat mai van esdevenir-se, també són memòria. Una memòria que no està escrita al llibre de l’historiador sinó en la imaginació col·lectiva.